Изчислаяване на импулсен трансформатор за еднотактен DC/DC преобразувател


Задание. Теоритична обосновка. Методики за изчисляване на импулсен трансформатор. Използвана литература...
 

Системите за дистанционно управление като средство за обезопасяване


Техническият прогрес води до все по-широка механизация и автоматизация на производствените процеси, внедряване на високо ефективни системи за управление. В областта на машиностроенето към системите за управление се предявяват изисквания...
 

Изследване не полупроводникови диоди


Полупроводников диод: полупроводниковият диот (ПД) е елемент с преходен слой на границата между полупроводникови области с различна проводимост (PN преход); контактна метал-полупровоник (шотки контакт)...
 

Измерване времето на сработване на шунтов електромагнит за постоянен ток


Изменението на тока по време на преходния процес преминава през три етапа - време на тръгване (tтр.) - от подаване на напрежение към бобината до тръгването на котвата; време на движение (tдв.) - от тръгването до удара на котвата в сърдечника...
 

Теория на елeктрическите схеми


Слайдове на лекциите, водени на задочно обучение през 2013г., нова дисциплина...
 

Теория на електрическите схеми


Модели и моделни параметри на диоди. Модели на изправителни диоди...
 

Теория на електрическите схеми


Модели на биполярни транзистори. Нелинейни модели на биполярни транзистори...
 

Теория на електрическите схеми


Модели на тиристори, функционални модели. Те се базират на отсечково-линейни еквивалентни схеми, от кои то най-използвани са ключовите модели...
 

Техника на високите напрежения


Пищов за студентите от ТУ Габрово, при доц. Кр. Маринов...
 

Оразмеряване на времезадаващата група на задаващия генаратор


Изчисляване на задачата която дават за курсова работа. При тази интегрална схема честотата на генерациите се определя от времеконстанта на една r-c верига, като в същото време се прави и конфигуриране на входовете на интегралната схема да работи като...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Електромеханични системи и устройства с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент