Проектиране на главни и помощни вериги на електромагнитни контактори


Лекция алгоритъм за проекта по Електрически апарати при доц. Станимира Шишкова .Проектиране на главни и помощни вериги на електромагнитни контактори 1. Видове вериги в електромагнитните контактори...
 

Реостатни преобразуватели


Реостатните преобразуватели (РП) са едни от най–рано използваните преобразуватели за измерване на неелектрични величини. Те намират приложение непосредствено при измерване на линейни...
 

Чувствителност на електронни схеми


Понятието чувствителност характеризира изменението на реакцията на схемата при малки отклонения в стойностите на нейните елементи...
 

Измерване на ток и напрежение с амперметър и волтметър. Измерване на мощност, енергия и фактора на мощността


Дисциплина: Електротехника и Електроника; Протокол №1: Измерване на ток и напрежение с амперметър и волтметър. Измерване на мощност, енергия и фактора на мощността....
 

Изследване на транзисторен изглаждащ филтър


Във всички схеми на транзисторни филтри транзисторът е нелинеен, псевдореактивен елемент. Неговото съпротивление се изменя по определен закон и с определена фаза спрямо пулсациите и това дава изглаждащ ефект, но във...
 

Електрозадвижване


Електрозадвижване – това е управляваща електро-механична система, имаща за цел преобразуването на електрическата енергия в механична и обратно, и също така да управлява този процес...
 

Кючова преобразувателна схема – еднотактен със самовъзбуждане


Импулсните преобразуватели на постоянно напрежение изпълняват ролята на постоянно напрежение...
 

Тензометрия


Тензометрия (от лат. tensus — напряжение и гръцки. metron — мера) — способ за измерване на напряжението-деформиращо състоянието на конструкцията....
 

Резисторен преобразоввател за преместване


Целта на лабораторното упражнение е да се запознаят студентите с един вид от резисторните реостатни преобразуватели, като разучат устройството на преобразувателя, направят измервания с него и построят функцията му на преобразуване....
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Електромеханични системи и устройства с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент