Електромеханични устройства и системи


Условни графични и буквени обозначения на елементите в ЕМУС. Електромеханичен елемент - графично и буквено обозначение. Контакт включващ...
 

Електромеханични системи


Електромеханични системи - Лекции на Анка Кръстева - Филиал Силистра, задочно обучение...
 

Асинхронни машини - устройство и принцип на действие. Видове асинхронни двигатели. Режими на работа.


Устройство на асинхронните машини. Асинхронните машини спадат към групата на променливотоковите машини. Тяхното действие се основава на използуването на въртящото се магнитно поле...
 

Проектиране на главни и помощни вериги на електромагнитни контактори


Лекция алгоритъм за проекта по Електрически апарати при доц. Станимира Шишкова .Проектиране на главни и помощни вериги на електромагнитни контактори 1. Видове вериги в електромагнитните контактори...
 

Чувствителност на електронни схеми


Понятието чувствителност характеризира изменението на реакцията на схемата при малки отклонения в стойностите на нейните елементи...
 

Управляеми токоизправители


Токоизправителят е електронно устройство, което преобразува променливия ток (AC) към прав ток (DC), процес известен като токоизправяне....
 

Спектроскопия


Наука за взаимодействие на електромагнитното лъчение: изследва взаимодейстието м/у електромагнитно лъчение и в-во, свързано с процесите на поглъщане (абсорбци), излъчване (емисия) и разсейване на светлината.
 

Електрозадвижване


Електрозадвижване – това е управляваща електро-механична система, имаща за цел преобразуването на електрическата енергия в механична и обратно, и също така да управлява този процес...
 

Електрически елементи и интегрални схеми


Енергийни зони в полупроводниците. Видове полупроводници. Движение на токоносители. Ток в полупроводника. PN преход в равновесно и в неравновесно състояние. Инжекция и екстракция на токоносители. Преход метал-полупроводник...
1 2 3 »

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Електромеханични системи и устройства с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент