Честотни методи за регулиране на скоростта на асинхронни електрозадвижвания. Структурна схема на транзисторен честотен.


Темата е предназначена за студенти специалност ЕОК. Закони за регулиране и механични характеристики на системата честотен преобразовател – асинхронен двигател...
 

Импулсни преобразуватели


Импулсният преобразувател (ИП) преобразува неизменното постоянно напрежение в регулируемо постояннотоково напрежение. Той изпълнява функция, подобна на функцията на трансфор — мотора за променлив ток с регулируем брой на навивките. Затова може да бъде...
 

Предмет на електрохимията. Електрохимични системи


В електрохимията се работи с два типа проводници – метални (проводници от първи род) и електролити. Метални проводниците осигуряват обмена на електрони във външната верига. Металите провеждат електричния ток без да се променят...
 

Приложение на ЦПУ за размерен контрол


Координатни измервателни машини. Координатната измервателна машина (КИМ) е специализирано устройство с ЦПУ, служещо за размерен контрол на детайли...
 

Преобразуватели на честота за регулиране скоростта на въртене на асинхронни електродвигатели


Както е известно, най-добрият начин за регулиране скоростта на въртене на асинхронните двигатели (АД) е чрез изменение на честотата на захранващото напрежение. Те притежават следните предимства:...
 

Полупроводников терморезисторен преобразувател


Полупроводников терморезисторен преобразувател (ПТП) наричаме нелинеен резистор, чието електрическо съпротивление се изменя в зависимост от температурата. ПТП биват позистори и термистори, като са съответно с положителен и отрицателен температурен...
 

Методи за анализ на нелинейни резистивни елементи


Задачата за анализ на нелинейни резистивни вериги може да се формулира така: зададена е схемата с характеристиките на нелинейните елементи, както и напреженията и токовете на източниците...
 

Проектиране на двигател-редуктор


Необходимата мощност на електродвигателя се определя от въртящия момент на изходящия вал Тизх., честотата на въртене nизх. и общия коефициент на полезно действие на редуктора ...
 

Магнитно измервателни преобразуватели. Индукционни, фероиндукционни, квантови и магнитно-механични преобразуватели.


Измервателни преобразуватели на електрически величини в магнитни - преобразувателите от този тип представляват най-често мерки, които възпроизвеждат основните магнитни величини- магнитна индукция, интензитет, магнитен поток и др....
 

Видове чипсетове


Описани са архитектурите и видовете Chipset-и. Чипсетът е набор от чипове. Чипсетът е втория по важност елемент след CPU в PC. Toй може да един или повече от един на брой чипа на дънната платка....
1 2 3 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Електромеханични системи и устройства с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент