Пускане на асинхронни двигатели при понижено напрежение. пускател звезда-триъгълник


В някои случаи директното включване на асинхронния двигател към мрежата е недопустимо поради голямата му мощност или пък поради недостатъчната мощност на захранващата трансформаторна подстанция....
 

Изследване на релейно-контакторни схеми за директно пускане и реверсиране


При релейно-контакторното управление на електрозадвижванията превключванията в главната верига на двигателя се извършват от специални електромагнитни апарати – контактори. Контакторите имат два вида контакти: главни и спомагателни или блок-контакти....
 

Изследване на системата ИП-ДТП (импулсен преобразувател – двигател за постоянен ток)


Целта на упражнението е изследване на статичните възможности на системата импулсен регулатор на напрежението и двигател за постоянен ток с независимо възбуждане...
 

Изследване на системата увп-дпт (управляем вентилен преобразувател – двигател за постоянен ток)


Целта на упражнението е изследване на статичните и динамичните възможности на системата управляем вентилен преобразувател и двигател за постоянен ток с независимо възбуждане (УВП-ДПТ)....
 

Начални електрически изчисления


избор на коефициент на полезно действие: за мощност 3,8 W и продължителен режим на работа, за проектирания НЧТ се отчита оптимална стойност на КПД n=0,8...
 

Изследване на напрежителен резонанс


Целта на упражнението е изследване на резонансните свойства и честотните характеристика на последователна RLC – верига...
 

Практически измервания с електроизмервателни уреди


Практически измервания с електроизмервателни уреди принадлежности: амперметри, волтметри, ватметри, електромери, електрически лампи, съединителни проводници, секундомер...
 

Енергийна система - упражнение


Енергийна система се нарича съвкупността от електрически централи, електрически и топлинни мрежи и консуматори на електрическа и топлинна енергия свързани с общ режим и непрекъснат процес на...
 

Трифазен асинхронен двигател


Програма на работа: снемане на работни характеристики. Изчисления и построения...
1 2 3 »

Качи упражнение и спечели
 

Сподели своите Упражнения по Електромеханични системи и устройства с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент