Видове адресации и инструкции на микроконтролера мc68hc11


Използва се при инструкциите за преход. Ако условието за преход е вярно съдържанието на програмния брояч се сумира с 8-битовото отместване със знак, записан непосредствено след кода на операцията, формирайки по този начин действителния адрес...
 

Електромеханични устройства и системи


Трансформаторът е статична електрическа машина, която служи за преобразуване на променливотокова електрическата енергия с определено напрежение, честота, брой фази (първична) в друга такава...
 

Моделиране на електростатично поле


При конструирането на електронни лампи, кондензатори и необходима да се знае разпределението на интензитета на електричното поле в пространството между електроди, които имат сложна форма. ...
 

Изследване на транзисторен изглаждащ филтър


Във всички схеми на транзисторни филтри транзисторът е нелинеен, псевдореактивен елемент. Неговото съпротивление се изменя по определен закон и с определена фаза спрямо пулсациите и това дава изглаждащ ефект, но във...
 

Полупроводников терморезисторен преобразувател


Полупроводников терморезисторен преобразувател (ПТП) наричаме нелинеен резистор, чието електрическо съпротивление се изменя в зависимост от температурата. ПТП биват позистори и термистори, като са съответно с положителен и отрицателен температурен...
 

Сигнали, използвани за снемане на параметри на системите за автоматично регулиране


Един от най-често използваните входни сигнали е единичната функция. Този сигнал идеализация на някой реални въздействия, възникващи при включване на системата или при много бърза промяна в заданието...
 

Трифазен асинхронен двигател


Програма на работа: снемане на работни характеристики. Изчисления и построения...
 

Еднофазен асинхронен двигател с работен кондензатор


Опитни изследвания: определяне на пусковия момент. Снемане на работните характеристики. Изчисления и построения. Изчисляване кратността на максималния момент. Изчисляване на кратностите на пусковия момент. Построяване на работните характеристики...
 

Изпитателна уредба за вторични напрежения с промишлена честота и работа с нея


Основни понятия и определения - ел. изолация се нарича изолационна средамежду тоководещите части под напрежение или м?у твчи част,която е с между потенциала на земята...
 

Понижаващ безтрансформаторен импулсен преобразувател на постоянно напрежение


Прав понижаващ преобразувател (Buck DC-DC converter). Правият понижаващ преобразувател се използува широко в електрониката. Характерно за преобразувателя е, че енергията се подава от захранващият източник към товара при затворен ключ...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Електромеханични системи и устройства с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент