Електромеханични устройства и системи


Условни графични и буквени обозначения на елементите в ЕМУС. Електромеханичен елемент - графично и буквено обозначение. Контакт включващ...
 

Електронни системи в земеделската техника


Gps системите за навигация осигуряват прецизност на обработката, системите за автоматизирано управление на машината спестяват време и разходи, лазерните устройства дават ценни данни за обработваната земя, като спомагат за увеличаване...
 

Управление на електромеханични системи (УЕМС)


Механика на електрозадвижването като електромеханична система. Определяне на понятието електрозадвижване. Електромеханична система е обобщено название на технически устройства, привеждани в движение с електрическа енергия...
 

Източник на постоянно напрежение


Общата схема на едно токозахранващо устройство се състои от три основни функционални блока – мрежов трансформатор, токоизправител (вентилна група), филтър и стабилизатор...
 

Синхронни машини


Синхронните машини (СМ) са променливотокови машини, чиито ротор се върти с постоянна честота, респективно ъглова. За СМ тази честота на въртене...
 

Проектиране на електронни схеми


Ефективното проектиране на електронни схеми се осъществява с помощта на визуализирани интерактивни симулации и се извършва с висока точност, обусловена от използването на адекватни модели и макромодели на електронните компоненти...
 

Изчисляване пускови съпротивления на асинхронен двигател с навит ротор


Да се изчислят пусковите резистори на асинхронен двигател с навит ротор със следните параметри...
 

Пускане на асинхронни двигатели при понижено напрежение. пускател звезда-триъгълник


В някои случаи директното включване на асинхронния двигател към мрежата е недопустимо поради голямата му мощност или пък поради недостатъчната мощност на захранващата трансформаторна подстанция....

Избрани критерии за търсене

Електромеханични системи и устро ...
от Студенти
Ограничаване на резултатите